TUYỂN DỤNG

Chúng tôi đang tuyển:

  • 03 kỹ sư phần mềm
  • 02 kiểm thử viên
  • 01 mỹ thuật máy tính 

Sinh viên thực tập, ít nhất 5 buổi/tuần, tương đương 20 giờ làm việc, lương sau khi đào tạo và có khả năng làm việc: ~200 nghìn/ngày làm việc.

Hợp đồng toàn thời gian, lương thỏa thuận, từ 5-17 triệu, tùy theo kinh nghiệm, ký hợp đồng ít nhất 1 năm. Thưởng theo đóng góp và thành tích.

Gửi hồ sơ qua email về địa chỉ: lienhe@saokhuee.com.

Ưu tiên (không bắt buộc) người có kinh nghiệm về một trong các ngôn ngữ/nền tảng sau: JavaScript, HTML5, CSS3, Angular 2, Ionic Framework, Ruby on Rails, WordPress/ Joomla/ Drupal, Thiết kế giao diện (kỹ thuật), GIS (Hệ thống thông tin địa lý).