Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Read more

Tuyển dụng thực tập sinh Hè 2018

Sao Khuê là một công ty phát triển các phần mềm ứng dụng trên nền web và di động. Sản phẩm chiến lược của công ty là Sách Mềm và Học Liệu - là các sản phẩm hỗ trợ giáo dục phối hợp với Nhà xuất...

Read more

Hệ thống quản lý điều trị Methadone

Hệ thống quản lý điều trị Methadone

Read more

trie

The other day I finally got around to reading the entire ethereum yellow paper and to figuring out how the modified Merkle-patricia-tree (trie) works. So let’s go through a brief but hopefully complete explanation of the trie, using examples. A block in the ...

Read more

eth

A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform Satoshi Nakamoto’s development of Bitcoin in 2009 has often been hailed as a radical development in money and currency, being the first example of a digital asset which simultaneousl...

Read more

Ứng dụng MotorCars International

Ứng dụng MotorCars International

Phiên bản di động cho MotorCars International.

Read more

Trang web giới thiệu sản phẩm

Trang web giới thiệu sản phẩm

Read more

Kho dữ liệu sức khỏe cộng đồng

Kho dữ liệu sức khỏe cộng đồng

Read more

Trang web công ty HEID

Trang web công ty HEID

Trang web Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Hà Nội

Read more

SÁCH MỀM

SÁCH MỀM

Phần mềm bổ trợ sách giáo khoa (mới có môn tiếng Anh phổ thông)

Read more