DỊCH VỤ

Phần mềm web

Nghiên cứu, thiết kế và phát triển các phần mềm trên nền web.

Ứng dụng di động

Phát triển các ứng dụng trên điện thoại di động.

Đánh giá chất lượng phần mềm

Phân tích, đánh giá chất lượng phần mềm và giao diện người dùng.

Tư vấn, giám sát

Tư vấn, phản biện và giám sát các dự án công nghệ thông tin.

Phần mềm mã nguồn mở

Nghiên cứu, chỉnh sửa và triển khai các phần mềm mã nguồn mở.

Cung cấp dịch vụ

Duy trì và vận hành các dịch vụ phần mềm cho khách hàng.

SẢN PHẨM